Projecten

De projecten die wij mogen uitvoeren verschillen in vorm en grootte. Soms werkt één van ons ad interim voor een paar maanden voor een opdrachtgever, andere keer betreft het een kort en intensief adviestraject dat we samen uitvoeren. Hieronder zijn een aantal van onze projecten opgenomen om een indruk te geven van de complexe vraagstukken die aan ons voorgelegd zijn in de afgelopen maanden.

Hier zijn we trots op

Voor Revalidatie Nederland heeft Commitcare een rekenmodel gemaakt om een voorspelling te maken van de Covid-19 patiënten die een zorgvraag gaan ontwikkelen voor de revalidatiezorg.

20191114-639290773-Logo RN

Voor het Flevoziekenhuis heeft Commitcare gedurende acht maanden een tweetal strategische posities in het MT ingevuld, op het gebied van digitale strategie (zorginformatiestrateeg) en allianties & contractering met zorgverzekeraars (alliantiemanager).

 

fe-flevoziekenhuis

Commitcare ondersteunt en adviseert de Federatie bij het verduurzamen van de kwaliteitsregistraties. Landelijk minimale datasets worden hierbij opgeleverd, inclusief standaarden t.b.v. het implementeren van deze standaarden en datasets.

fms-logo

Commitcare heeft voor Dijklander Ziekenhuis interne coaching verzorgd van de relatiemanager zorg. Onderdeel hiervan waren trainingen over financiering van en contractering in de zorg.

Dijklander logo

Commitcare heeft ZGT ondersteund in het zorgcontracteringsproces ter voorbereiding op de onderhandelingen van 2020. Onderdeel was een draaiboek t.b.v. productiesturing 2019.

zgt logo

Voor het Catharina ziekenhuis heeft Commitcare ad interim de functie van manager Verkoop ingevuld. Onderdelen daarvan waren contractering, aansluiten van de interne productieafspraken op de afspraken met de zorgverzekeraars.

 

cze

Voor HuisartsenOrganisatie Oost-Gelderland  hebben wij ad interim een zorginformatiestrateeg geleverd. Er is een routekaart informatisering opgesteld. Tevens verzorgen wij de projectleiding van diverse deelprojecten.

Commitcare realiseert voor HOOG een integrale Business Intelligence-omgeving die ondermeer stuurinformatie bevat ten behoeve van optimalisatie van ketenzorg.

Ad interim is sturing gegeven aan het Covid-19 I&A crisisteam

 

logohoog

Nictiz ondersteunen we binnen het ZIB Centrum door middel van een coördinator. Het ZIB Centrum beheert en optimaliseert de zogenoemde zorginformatiebouwstenen (zibs).

De zorginformatiebouwstenen worden als landelijke standaard ingezet bij zorginstellingen t.b.v. informatieuitwisseling en worden veelal ook als voorwaarde opgenomen binnen bijvoorbeeld de diverse VIPP regelingen.

Nictiz logo

MeanderGroep levert als één van de grootste VVT instellingen in Limburg zorg op zowel intra- als extramuraal gebied. De paramedische dienst is één van de diensten die Meander in huis heeft. Omdat het zorglandschap aan verandering onderhevig is, is de paramedische dienst op zoek naar een toekomstbestendige werkwijze en positie binnen MeanderGroep. Commitcare helpt MeanderGroep en haar Paramedische Dienst de stappen te maken naar een toekomstbestendige Paramedische Dienst.

Een ander traject waar Commitcare MeanderGroep mee ondersteunt is de transitie naar een (regionaal) Korsakov Kenniscentrum. MeanderGroep heeft tientallen jaren ervaring met het opvangen en begeleiden van cliënten met het syndroom van Korsakov. Op basis van een landelijke transitie naar doelgroepenzorg zal MeanderGroep de functie innemen als regionaal Korsakov Kenniscentrum.

meandergroep

Duurzame werkwijze

Neem contact met ons op

Wil je graag in contact komen voor een kennismaking of een complex probleem aan ons voorleggen, vul dan ons contactformulier in of bel ons direct! Wij vinden het leuk om gasten te ontvangen tijdens onze lunch op kantoor. Heb je een vraagstuk waarover je met ons wilt brainstormen, neem dan iets lekkers mee en sluit bij ons aan.