Betrokken zorgprofessionals dragen verandertraject

Het Spaarne Gasthuis is, net als veel andere ziekenhuizen in Nederland, actief bezig met het vormgeven van toekomstgerichte zorg. Als oplossing voor het groeiende personeelstekort verandert het ziekenhuis de wijze waarop medische specialismen over de drie locaties van het ziekenhuis zijn verdeeld. Het Spaarne Gasthuis bouwt aan een nieuw ziekenhuis, waarin alle acute- en hoog risico zorg van het ziekenhuis plaats gaat vinden.

Ontwikkelingen in de zorg zoals arbeidskrapte, vergrijzing, juiste zorg op de juiste plaats, vragen om een actieve aanpak. Om de klinische zorg nu en in de toekomst optimaal te organiseren heeft het Spaarne Gasthuis de visie ‘kliniek van de toekomst’ ontwikkeld. Commitcare is gevraagd om in de opstartfase samen met de programmacoördinator een goed lopend veranderprogramma te initiëren. We hebben een routekaart ontwikkeld, waarmee een fasering en prioritering aangebracht is in de projecten die onder het programma vallen. Ook is een visuele uitwerking gemaakt van de visie om betrokkenheid en draagvlak, met name bij verpleegkundigen en medisch specialisten, binnen de organisatie te vergroten.

Breed gedragen visie
We zijn gestart met een analyse van de organisatie door gesprekken te voeren met de programmacoördinator, opdrachtgever verpleegkundigen / verpleegkundig stafconvent, medisch specialisten en andere belanghebbenden binnen de organisatie. We hebben daarbij verbinding gemaakt met de zorgprofessionals, verpleegkundigen en medisch specialisten. Resultaat is dat zij zich verbonden voelen bij de visie en de verantwoordelijkheid nemen om deze visie bij een brede groep binnen de organisatie gedragen te krijgen. Het intensief betrekken van zorgprofessionals is van grote meerwaarde voor het slagen van verandertrajecten. Commitcare heeft de ervaring en expertise in huis om dit te realiseren. Het is onze passie om zorgprofessionals te enthousiasmeren en motiveren een bijdragen te leveren aan de ontwikkeling van hun vak en hun organisatie.

Wil jij ook samen met zorgprofessionals de zorg anders organiseren?

Neem dan contact op met Diede. Zij staat voor je klaar om hier samen over door te praten.