Verklaren

Verbinden

Verbeteren

Commitcare adviseert bestuurders, beslissers en landelijke beleidsmakers in de zorg bij strategische vraagstukken op het gebied van innovatie, financiering, organisatie en samenwerkingsverbanden

Commitcare ontzorgt

Als zorgbestuurder heb je regelmatig te maken met complexe vraagstukken. De oplossingsrichting ligt vaak verdeeld over meerdere onderdelen van de organisatie en steeds vaker ook daarbuiten. Samenwerking in de regio en kennisdeling zijn van belang om de noodzakelijke transitie vorm te geven. Wij brengen de perspectieven van alle belanghebbenden in kaart en leggen de verbinding. Omgaan met diversiteit en het maken van de vertaling zodat de betrokken partijen elkaar verstaan en begrijpen is onderdeel van onze expertise. Wij verbeteren de kwaliteit van het gesprek, brengen structuur aan en houden strakke regie. De oplossing van een complex vraagstuk presenteren we overzichtelijk en transparant. Wij lossen de puzzel op.

Ons team

Mens &
Datagedreven

Hier zijn we trots op

Commitcare adviseert en ondersteunt het zorgverkoopteam van het CWZ ziekenhuis.

logo-2017

Commitcare adviseert en ondersteunt het LUMC t.a.v. organisatorische en financiële vraagstukken.

LUMC-logo-1-1-1024x479

Door het groeiende belang van de paramedische dienst wilde men aan de slag om een toekomstbeeld te schetsen. Commitcare heeft hen bijgestaan bij het maken van een schets voor de toekomst van de paramedische dienst en het definiëren van een nieuwe visie en missie. Samen met de paramedische dienst is een uitwerking gemaakt op de focusgebieden informatievoorziening, financiën, capaciteit en een nieuwe organisatiestructuur. Door leiderschap te stimuleren en te inspireren met nieuwe inzichten is de VVT-instelling nu in staat om de dienstverlening beter aan te laten sluiten op de zorgvraag van de cliënt en de paramedische dienst toekomstbestendig in te richten.

meandergroep

Voor het Flevoziekenhuis heeft Commitcare gedurende acht maanden een tweetal strategische posities in het MT ingevuld, op het gebied van digitale strategie (zorginformatiestrateeg) en allianties & contractering met zorgverzekeraars (alliantiemanager).

fe-flevoziekenhuis

Commitcare ondersteunt en adviseert de Federatie bij het verduurzamen van kwaliteitsregistraties. Landelijk minimale datasets worden hierbij opgeleverd, inclusief standaarden t.b.v. het implementeren van deze standaarden en datasets.

fms-logo

Nictiz ondersteunen we binnen het ZIB Centrum. Het ZIB Centrum beheert en optimaliseert de zogenoemde zorginformatiebouwstenen (zibs).

Nictiz logo

Voor het Catharina ziekenhuis heeft Commitcare ad interim de functie van manager Verkoop ingevuld.

cze

Voor Revalidatie Nederland heeft Commitcare een rekenmodel gemaakt om een voorspelling te maken van de Covid-19 patiënten die een zorgvraag gaan ontwikkelen voor revalidatiezorg.

20191114-639290773-Logo RN

Voor HuisartsenOrganisatie Oost-Gelderland hebben wij ad interim een zorginformatiestrateeg geleverd. Er is een routekaart informatisering opgesteld. Tevens verzorgen wij de projectleiding van diverse deelprojecten.

logohoog