Over Commitcare

Het hoofdlijnenakkoord verlangt dat zorgkosten niet of nauwelijks stijgen. Patiënten wensen tegelijkertijd een behandeling die op de persoon is afgestemd en organisaties willen zich steeds meer specialiseren. De juiste zorg moet geleverd worden op de juiste plaats. Hoe complex de benodigde samenwerkingsvormen soms ook zijn; zorgorganisaties moeten hierop inspelen. Een beweging naar een innovatieve inrichting van de zorg is noodzakelijk. Commitcare helpt die beweging te maken.

Samenwerking tussen zorgorganisaties is noodzakelijk om nu en in de toekomst de juiste zorg op de juiste plaats te realiseren. Dit heeft consequenties voor de digitale strategie van de zorginstelling. Rekening houdend met landelijke standaarden wil je proactief beleid ontwikkelen. Hiervoor is inzicht nodig. Commitcare is gespecialiseerd in het verkrijgen van dit inzicht door te analyseren en structuur aan te brengen. Hiermee geven we concreet invulling aan de digitale strategie en lossen we complexe vraagstukken op.

Tegelijkertijd is het nodig om financiële ruimte te creëren om deze beweging te maken. Door juiste afspraken met zorgverzekeraars lukt het om zorg op een alternatieve wijze te organiseren.

Commitcare is het enige organisatieadviesbureau dat besturen van zorginstellingen helpt om samenwerking, informatisering en contractering zo in te richten dat het de dagelijkse processen en resultaten aantoonbaar verbetert.

Wat zijn onze belangrijkste kernwaarden?

comment

Mens en datagedreven

We zijn gericht op de mens en de verbinding. Samen duiken we graag de data en analyses in, om gericht de vraagstelling te beantwoorden.

comment

Structuur georiënteerd

Wanneer een complex vraagstuk aan ons wordt voorgelegd brengen we eerst zoveel mogelijk informatie en data bij elkaar waarin we structuur aanbrengen. De structuur maakt zaken helder en transparant. De oplossing springt dan in het oog!

comment

Duurzame werkwijze

Wij hanteren een duurzame werkwijze. We werken efficiënt en effectief. We doen geen overbodig werk, voegen waarde toe. In onze eigen bedrijfsvoering maken we duurzame keuzes.

comment

Verbinding

Wij leggen graag de verbinding met mensen, vaak op de inhoud. Wij verbinden mensen in hun organisaties en hun belangen. Dat is vaak nodig om een integrale oplossing te bieden. Vertrouwen speelt hierin een belangrijke rol.

Verbinding is ons uitgangspunt

Neem contact met ons op

Wil je graag in contact komen voor een kennismaking of een complex probleem aan ons voorleggen, vul dan ons contactformulier in of bel ons direct! Wij vinden het leuk om gasten te ontvangen tijdens onze lunch op kantoor. Heb je een vraagstuk waarover je met ons wilt brainstormen, neem dan iets lekkers mee en sluit bij ons aan.