Over Commitcare

Het Integraal Zorgakkoord (IZA) vraagt samenwerking tussen en over sectoren om ervoor te zorgen dat in de toekomst iedereen kan rekenen op goede en tijdige zorg. Hoe complex de benodigde samenwerkingsvormen soms ook zijn; zorgorganisaties moeten hierop inspelen om toegankelijkheid, kwaliteit en betaalbaarheid van zorg te waarborgen. Een beweging waarin we samen toewerken naar een innovatieve inrichting van de zorg is noodzakelijk. Commitcare helpt die beweging te maken.

Ontwikkelingen in de maatschappij en de afspraken in het IZA hebben grote consequenties voor de strategie van de organisatie. Rekening houdend met landelijke standaarden wil je proactief beleid ontwikkelen en implementeren. Hiervoor is inzicht nodig. Commitcare is gespecialiseerd in het verkrijgen van dit inzicht door gedegen analyses uit te voeren en structuur aan te brengen. We geven concreet invulling aan de strategie in samenhang met de ontwikkelingen en lossen complexe vraagstukken op.

Door goede afspraken met zorgverzekeraars te maken creëren we financiële ruimte om de zorg anders te organiseren; wij realiseren samen met de organisatie het bieden van de juiste zorg, op de juiste plaats, voor de juiste kosten.

Commitcare is het enige organisatieadviesbureau dat besturen van zorgorganisaties helpt om samenwerking, informatisering en contractering zo in te richten dat het de dagelijkse processen en resultaten aantoonbaar verbetert.

Wat zijn onze belangrijkste kernwaarden?

Verklaren

Wij geloven in een datagedreven aanpak om de inzicht te verkrijgen en de vraagstelling gericht te beantwoorden. Dit doen we door eerst zoveel mogelijk informatie en data bij elkaar waarin we structuur aanbrengen. De structuur maakt zaken helder en transparant. De oplossing springt dan in het oog!

Verbinden

Wij leggen graag de verbinding met mensen, vaak op de inhoud. Wij verbinden mensen in hun organisaties en hun belangen. Dat is vaak nodig om een integrale oplossing te bieden. Vertrouwen speelt hierin een belangrijke rol.

Verbeteren

We richten ons op een duurzaam resultaat. Goede voorwaarden voor iedereen is belangrijk voor een effectieve oplossing. Met betere zorg als resultaat.

Verbinding is ons uitgangspunt

Neem contact met ons op

Wil je graag in contact komen voor een kennismaking of een complex probleem aan ons voorleggen, vul dan ons contactformulier in of bel ons direct! Wij vinden het leuk om gasten te ontvangen tijdens onze lunch op kantoor. Heb je een vraagstuk waarover je met ons wilt brainstormen, neem dan iets lekkers mee en sluit bij ons aan.