Over Commitcare

De zorg staat onder druk. De zorgvraag neemt toe en wordt zwaarder, terwijl er minder zorgprofessionals zijn om aan deze vraag te voldoen. De afspraken die in het Integraal Zorgakkoord (IZA) zijn gemaakt om de zorg goed, toegankelijk en betaalbaar te houden hebben grote impact op zorgorganisaties en zorgprofessionals. Samenwerking tussen en over verschillende sectoren is een must om ervoor te zorgen dat iedereen in de toekomst kan blijven rekenen op goede en betaalbare zorg. Een beweging naar een innovatieve inrichting van zorg is noodzakelijk. Commitcare helpt zorgorganisaties om die beweging te maken.

Aantoonbare resultaten voor jouw organisatie!

Wij geloven dat elke organisatie deze beweging kan maken. Door dingen anders te doen, of meer samen te doen. Als organisatie heb je echter vaak niet de expertise en tijd om snelle en gedegen stappen te zetten die nodig zijn om mee te gaan in alle nieuwe ontwikkelingen. Wij helpen je om informatisering, samenwerking en contractering zo in te richten dat het dagelijkse processen en resultaten aantoonbaar verbetert. Vanuit een scherpe analyse van de bestaande situatie brengen wij in kaart wat er nodig is om te verbeteren. De brede expertise in ons team maakt het mogelijk om grote, complexe vraagstukken integraal aan te pakken.

Bekijk onze cases

Specialist in het creëren
van financiële ruimte

Door goede afspraken met zorgverzekeraars te maken creëren we financiële ruimte om de zorg anders te organiseren. We weten wat er nodig is voor het opstellen van een kansrijke propositie en een succesvolle aanvraag en willen jouw organisatie of samenwerkingsverband daar graag in begeleiden.

Contact opnemen

Goed georganiseerde en innovatieve zorg

Om zorg betaalbaar te houden is het nodig om zorg anders te organiseren. Meer in de regio. Meer samen. Dat vraagt om een nieuwe manier van werken. Wij hebben alles in huis om deze duurzame, domeinoverstijgende samenwerkingsverbanden vorm te geven. Wij kijken daarbij ook naar disruptieve en innovatieve oplossingen, zoals bijvoorbeeld de inzet van nieuwe digitale middelen zodat zorgprofessionals beter en makkelijker samen kunnen werken. Maar ook oplossingen zodat je als patiënt of cliënt meer eigen regie kunt nemen wat betreft je eigen gezondheid.

Onze belangrijkste
kernwaarden

Verklaren

Snel en nauwkeurig inzicht in je bedrijfs- en zorgprocessen door gedegen analyse van beschikbare data en het aanbrengen van structuur.

Verbinden

Duurzame verandering door verbindingen te leggen. Tussen mensen, tussen data. Het is de start van een duurzame samenwerking om zo effectief mogelijk samen te werken binnen en buiten de zorgorganisatie.

Verbeteren

Directe aantoonbare verbetering van dagelijkse processen en resultaten. Met goede voorwaarden voor iedereen.

Heb je vragen?

Jeroen staat voor je klaar om ze te beantwoorden.