Interim Management Zorgverkoop

De afdeling Zorgverkoop is vaak beperkt in omvang, maar heeft een grote verantwoordelijkheid in het maken van afspraken met zorgverzekeraars. Wanneer de functie van manager Verkoop tijdelijk niet ingevuld is, bijvoorbeeld door zwangerschapsverlof of een vertrek, kan Commitcare helpen door de functie manager Zorgverkoop tijdelijk in te vullen.

De afgelopen jaren heeft Commitcare veel ziekenhuizen geholpen met het tijdelijk invullen van de verkoopfunctie. We hebben de expertise om zowel het externe als interne spel goed te spelen, voorafgaand en tijdens het onderhandelseizoen. We beschikken over de benodigde onderhandelvaardigheden, kennis van het financieringsstelsel en zijn op de hoogte van de laatste ontwikkelingen. Voor het maken van goede afspraken is het daarbij van groot belang begrip te hebben van organisatie en de strategie: geen organisatie is hetzelfde en het maken van afspraken met verzekeraars is daarom altijd maatwerk.

Goede voorwaarden
De kracht van Commitcare is verbinden. Wij zoeken de verbinding tussen ziekenhuis en verzekeraars en maken ambitieuze afspraken onder goede voorwaarden. Naast het maken van afspraken met verzekeraars vinden wij het belangrijk om de interne organisatie mee te nemen in de processen rond zorgverkoop. Dat geldt wellicht nog meer als de functie tijdelijk wordt ingevuld. Wij halen in een korte tijd op waar een organisatie staat en zien waar kansen en uitdagingen liggen. De afspraken die wij maken moeten passen bij de strategie van het ziekenhuis. Ze zijn uitvoerbaar en navolgbaar, ook wanneer wij weer zijn vertrokken.

Ontdek wat wij voor jou kunnen doen

Bel of mail ons!