Transformatie naar passende zorg

De zorg staat onder druk. De zorgvraag neemt toe en wordt zwaarder, terwijl er minder zorgprofessionals zijn om aan deze vraag te voldoen. Met de afspraken die in het Integraal Zorgakkoord (IZA) zijn gemaakt om de zorg goed, toegankelijk en betaalbaar te houden hebben zorgorganisaties en zorgprofessionals zich verbonden aan het herinrichten van de zorg.

We werken samen aan een optimale inrichting van zorg die bijdraagt aan het gezond (samen)leven van alle mensen in Nederland. Om impact te hebben op de knelpunten in de zorg zijn grote transformaties nodig, zowel binnen de eigen instelling als in de regio en op landelijk niveau. Passende zorg is hierbij het uitgangspunt.

Uitdagende opgave

Het bezig zijn met transformatie is niet nieuw in de zorg, veel zorginstellingen hebben projecten lopen. Wel zijn het nu vaak nog op zichzelf staande initiatieven die intern gericht zijn. Het samenvoegen van deze verschillende projecten in een programma dat toegespitst is op de regionale opgave kan een uitdaging zijn. Het samenbrengen van de verschillende betrokkenen, zowel binnen als buiten de organisatie, en het verbinden van de belangen om tot de gevraagde transformatie te komen is een taak die aandacht, tijd en investeringen vereist.

Concrete doelstellingen en resultaten

Een transformatieplan geeft invulling aan één of meerdere doelstellingen uit het IZA en draagt altijd bij aan de toegankelijkheid, kwaliteit en betaalbaarheid van de zorg. Concrete doelstellingen, meetbare resultaten en een planning zijn vaste onderdelen van het plan. Maar ook de wijze waarop de samenwerking tussen partijen wordt vormgegeven en het vastleggen van verantwoordelijkheden is onontbeerlijk. Met transformatiemiddelen kunnen incidentele kosten gedekt worden om de transformatie te realiseren.

Vormgeven transformatieproces

Als Commitcare hebben wij de expertise in huis om snel verbindingen te leggen binnen organisaties en netwerken. Wij zijn in staat om op basis van beschikbare data de potentie van projecten te bepalen en daarbij een onderbouwing te geven van de impact van de transformatie. We kunnen ondersteunen bij het schrijven van een aanvraag en denken daarbij na over hoe het transformatieproces vormgeven kan worden in de organisatie, zodat het plan moeiteloos overgaat in actie.

Wil je meer weten over IZA en de transformatieplannen en -aanvragen?

Ellen staat voor je klaar met een kop koffie om hier samen met je over door te praten.