Oprichting en financiering ZEVMB Kenniscentrum

Het programma Wij zien je Wel is opgericht voor mensen met Zeer Ernstige Verstandelijke en Meervoudige Beperkingen (ZEVMB) en hun gezinnen. Doel was om duurzame en passende ondersteuning mogelijk te maken en de organisatie van zorg te vereenvoudigen. Om de resultaten van het programma blijvend te borgen, richtte Commitcare binnen negen maanden een volledig draaiend Kenniscentrum op.

In het Kenniscentrum zijn onderdelen die vanuit het programma zijn opgeleverd, zoals het ZEVMB paspoort en de ZEVMB Kwaliteitsstandaard geborgd op een centrale plek in Nederland. Begin 2022 startte Commitcare met een inventarisatie van de beschikbare informatie vanuit het programma. Vervolgens heeft KPMG een onderzoek uitgevoerd om een goed beeld te krijgen van de betreffende doelgroep. Aan de hand van de verkregen informatie zijn we met stakeholders gaan onderzoeken wat daadwerkelijk de doelstelling en kerntaken van het Kenniscentrum zouden moeten zijn.

Succesvolle subsidieaanvraag

Passend bij de doelstellingen en ambities van het kenniscentrum is de vorm van de juridische entiteit bepaald, een stichting. Aan de hand daarvan is er verder invulling gegeven aan de organisatiestructuur, een meerjarig beleidsplan, de benodigde activiteiten daarvoor en de bekostiging daarvan. Dat heeft geleid tot een succesvolle subsidieaanvraag bij het ministerie van VWS, waarmee het Kenniscentrum tot en met 2025 kan draaien.

Koersboek

Per september 2022 is het kenniscentrum officieel opgericht. In de periode daarna is invulling gegeven aan het bestuur en de uitvoerende organisatie door profielen op te stellen en het wervingsproces in gang te zetten. Daarnaast heeft Commitcare gewerkt aan een transitiedocument, het koersboek, om de processen en producten vanuit het programma Wij Zien Je Wel te borgen in het Kenniscentrum.

Kijk voor meer informatie op de website van het ZEVMB-kenniscentrum: zevmb.nl

Meer weten over doelgroepspecifieke zorg?

Neem dan contact op met Jeroen. Hij staat voor je klaar met een kop koffie om hier samen met je over door te praten.