Propositie-ontwikkeling Zorgverkoop

Een goede verkooppropositie helpt zorgorganisaties bij het maken van afspraken met zorgverzekeraars. De propositie legt de verbinding tussen de strategie van de organisatie, de belangen van verzekeraars en de landelijke doelstellingen binnen het Integraal Zorg Akkoord (IZA).

Het is waardevol voor een organisatie om na te denken over haar verkooppropositie. Wie zijn wij? In welke behoefte voorzien wij? Welke toegevoegde waarde levert onze organisatie aan het zorglandschap en op welke manier dragen daar de afspraken met verzekeraars in bij?

Nieuwe afspraken zorgverzekeraars

Een nieuwe strategie of het herijken van meerjarige afspraken met verzekeraars is het startpunt om een verkooppropositie op te stellen. We starten met de positionering: wat zijn de belangrijkste kenmerken van de zorgorganisatie, waar ligt ons onderscheidend vermogen, waar zijn we trots op. Vanuit de positionering leggen we de verbinding met de interne strategie: hoe geven wij invulling aan de doelen die we willen bereiken? Welke plek heeft het IZA en passende zorg hierin? Hoe kunnen wij de transformatieopgave realiseren? De strategie van de zorgorganisatie koppelen we aan de behoefte van zorgverzekeraars, daaruit ontstaat de propositie waarin we uitdragen op welke manier we willen samenwerken.

Verkooppropositie ontwikkelen

Commitcare heeft uitgebreide ervaring in het maken van afspraken tussen zorginstellingen en verzekeraars. Daarnaast is het onze expertise om in een korte tijd op te halen waar een organisatie voor staat. Wij leggen de verbinding met de uitdagingen die er mogelijk in het contracteringsproces zijn. We kijken vanuit verschillende perspectieven naar afspraakvormen en zoeken altijd naar aansluiting bij de huidige organisatie. Wij kunnen zorgorganisaties begeleiden bij het schrijven van een propositie, of gaan zelfstandig met input van de organisatie aan de slag.

Wil je meer weten over het ontwikkelen van een verkooppropositie?

Ellen staat voor je klaar met een kop koffie om hier samen met je over door te praten.