Transitiecoach Korsakov Expertisecentra

De zorg voor Laag Volume Hoog Complexe Zorg (LVHC)-doelgroepen viel tot een paar jaar geleden vaak tussen wal en schip. Het was lastig om op landelijk niveau dezelfde zorg en kwaliteit te bieden. Uit onderzoek dat KPMG in 2019 in opdracht van het ministerie van VWS heeft uitgevoerd bleek dat specifieke kennis en kunde nodig is om de kwaliteit van zorg nu en in de toekomst te borgen.

Eén van deze doelgroepen is de doelgroep van ongeveer 1500 mensen met het syndroom van Korsakov. Om de zorg van deze doelgroep goed in te richten is samenwerking tussen disciplines zoals artsen, verzorging & verpleging en psychologen binnen een organisatie en de samenwerking met andere organisaties nodig zoals ziekenhuizen, huisartsen, de GGZ en andere VVT-organisaties. Daarnaast hebben cliënten met het syndroom van Korsakov vaak ook een aangepaste fysieke omgeving nodig.

Transitie expertisecentra

De gespecialiseerde zorg voor deze doelgroep wordt geleverd binnen en vanuit een zorginstelling die hierin gespecialiseerd is: zogenoemde expertisecentra. Dat kan een Regionaal Expertisecentrum (REC) of Doelgroep Expertisecentrum (DEC) zijn. Deze centra krijgen extra financiële middelen om deze complexe zorg te kunnen leveren. Vanuit een landelijke commissie zijn criteria vastgesteld waaraan een zorginstelling moet voldoen om een dergelijk expertisecentrum te kunnen worden. Dit alles is de afgelopen jaren gebeurd in een transitieperiode waarin het Korsakov Kenniscentrum de organisaties heeft begeleid in de transitie naar een expertisecentrum.

Succesvolle begeleiding

Commitcare heeft in de rol als transitiecoach zes van de twaalf organisaties mogen begeleiden. Daaronder bevinden zich vier regionale expertisecentra (REC’s) en de twee landelijke expertisecentra (DEC’s). Drie van de vier REC’s en de twee DEC’s die Commitcare heeft mogen begeleiden hebben succesvol een visitatie doorlopen en zijn nu geaccrediteerd. Op dit moment begeleidt Commitcare nog één organisatie die volgend jaar op zal gaan voor de accreditatie tot Regionaal Expertisecentrum.

Aanvullende expertise

Naast de begeleiding van de specifieke zorginstellingen, heeft Commitcare ook zijn expertise in mogen zetten binnen het netwerk zelf, zoals de totstandkoming van diverse formats zoals een Reflectieverslag ten behoeve van de visitatiecommissie en het komen tot een begrotingsformat voor de diverse organisaties richting de zorgkantoren. Commitcare kon mede vanwege de brede expertise in zowel organisatorische, digitaliserings- als financiële vraagstukken een positieve bijdrage leveren aan de transitie van het netwerk.

Voorloper doelgroepspecifieke zorg

De doelgroep Korsakov is voorloper in de transitie naar deze vorm van doelgroepspecifieke zorg met de bijbehorende financiering daarvan. Er staan meerdere doelgroepen in de startblokken om eenzelfde route te bewandelen. Een mooie ontwikkeling naar toekomstbestendige zorg!

Kijk eens op de website van het Korsakov Kenniscentrum: https://korsakovkenniscentrum.nl/ en lees eens het interview terug waarin de transitiecoaches aan het woord zijn gekomen: https://korsakovkenniscentrum.nl/actueel/we-zijn-een-soort-kritische-vriend

Commitcare deelt graag haar expertise en de lessons learned vanuit de transitie van het netwerk Korsakov.

Meer weten over doelgroepspecifieke zorg?

Jeroen praat je graag bij!